Boże Narodzenie, Roku Pańskiego 2020

Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela.
Syn Boży stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi

(Mszał Rzymski, wezwania przed Modlitwą Pańską)

 

Drodzy Przyjaciele Domu Apostołów!

Przeżywamy radosny czas Bożego Narodzenia! Ale jak go przeżyć, by autentycznie poczuć głęboką radość w swoim sercu? Jest na to jeden, jedyny sposób: trzeba spotkać się ze Zbawicielem, który dla nas stał się Dzieckiem. 

Stał się Dzieckiem, byśmy się Go nie bali, byśmy nauczyli się miłości –  z jej czułością, prawdą i wiernością – a wcześniej sami ją od Niego przyjęli!

Tak często to my chcemy być mocni, samowystarczalni, niezależni. Bóg nas uczy zupełnie innej postawy. Postawy zaufania, pokory, szczęścia wypływającego z bycia zależnym, z faktu, że damy się pokochać i wejdziemy w głęboką relację z Nim.

Życzę Wam, wraz z całą ekipą Domu Apostołów, byście się pozwolili w te święta pokochać Bogu, byście Jego miłością zostali oczarowani i przeniknięci do głębi. By ta Miłość wydała w Was owoce, przyniosła radość i pokój Wam samym oraz Waszym Bliskim.

Życzymy Wam, byście tym doświadczeniem mogli się podzielić z tymi, do których jesteście codziennie posyłani przez Chrystusa, jako Jego apostołowie.

Łączymy się w modlitwie, dziękując za wszelkie dobro, jakie od Was otrzymujemy.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Mariusz Kiełbasa LC

wraz z ekipą Domu Apostołów

1.5%

1,5%

1,5%