Dom Apostołów – znaczenie logo

DOM OTWARTY DLA KAŻDEGO

Dom jest szczególnym miejscem, gdzie gromadzi się rodzina. Również Apostołowie gromadzili się wspólnie z Chrystusem, aby spędzać z Nim czas, aby uczyć się od Niego, aby po prostu być razem ze sobą.

5 FILARÓW

Nasz dom opiera się na 5 filarach, które są sposobem działania naszego ruchu (życie duchowe, wspólnota, formacja, apostolat, towarzyszenie).

12 APOSTOŁÓW

Nasz dom jest miejscem, gdzie gromadzą się apostołowie, czyli osoby które odkryły w sobie powołanie, że są posłane przez Chrystusa do wypełnienia konkretnej misji w życiu. Gromadzą się we wspólnocie, gdyż nikt nie jest apostołem w pojedynkę. 

CHRYSTUS W CENTRUM

Bycie apostołem ma sens, jeśli odkrywamy, że to Chrystus nas posyła i nami kieruje w Jego planie zbawienia. Dlatego stawiamy Go w centrum naszego życia i działania.