Wierzymy, że lepsze jutro zależy od formacji dzisiaj: formacji integralnej obejmującej całego człowieka – jego ducha i ciało, charakter, intelekt i działanie.

Formacji bazującej na prawdziwie chrześcijańskich wartościach (takich jak m.in. odpowiedzialność, uczciwość, troska o drugich, podejmowanie wyzwań, moralne życie).

Dom Apostołów stworzy godne warunki, aby taka formacja mogła zaistnieć. Osoby formowane będą mogły obserwować swoje serca i odczytywać, do czego są przez Chrystusa wzywane. A to sprawi, że staną się ludźmi szczęśliwymi i spełnionymi.

W ten sposób pozytywnie wpłyną na szerokie środowisko – na rodziny, z których się wywodzą i które sami założą, różne przestrzenie życia, pracy i codziennego apostołowania.

Stworzymy też warunki do rozeznania powołania do życia konsekrowanego czy kapłańskiego, a także do podejmowania konkretnej misji na rzecz Kościoła.

Na zdjęciu młodzi Misjonarze Trzeciego Tysiąclecia (MTT) – apostolat, który kształtuje młodych ludzi, aby byli prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.

 

1.5%

1,5%

1,5%