Na zdjęciu – św. Józef, Patron Krakowa, z kościoła karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej.

 

Trwa Rok św. Józefa. Pomódl się za siebie i za …nas 🙂

 

To właśnie Opiekunowi Świętej Rodziny zawierzyliśmy poszukiwanie nowego lokalu dla Domu Apostołów. Odpowiednie miejsce „odkryliśmy” w marcu ubiegłego roku, gdy rozpoczynała się nowenna do św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Rok św. Józefa potrwa do 8 grudnia 2021 r. W Liście apostolskim „Patris Corde” („Ojcowskim Sercem”) Papież Franciszek napisał m.in.: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Ojciec Święty dzieli się również treścią modlitwy, jaką sam, od ponad 40 lat, codzienne odmawia:  „Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen”.

Zachęcamy Was do modlitwy za pośrednictwem św. Józefa w swoich własnych sprawach oraz za dzieło krakowskiego Domu Apostołów. Dziękujemy! 🙂

Specjalne odpusty z okazji Roku św. Józefa

 

Warto też pamiętać o specjalnych odpustach, jakie można otrzymać w Roku św. Józefa. Zebraliśmy je dla Was i publikujemy poniżej. Przypominamy, że przez odpust zupełny rozumiemy odpuszczenie wszystkich kar doczesnych, na jakie zasłużył grzesznik za swoje grzechy odpuszczone już co do winy. Wierny może otrzymać taki odpust raz dziennie, może go ofiarować za siebie lub osobę zmarłą.

Na podstawie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej, udzielającego daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa:

Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

 

  • Udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  • Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
  • Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  • Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  • Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
  • W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
1.5%

1,5%

1,5%